Call Center : 088-004-0005
Category
 
 
Slim & Weight Control
 • Mini Thermage: โปรแกรมแก้ไขปัญหาความหย่อนคล้อย ไม่กระชับของผิวพรรณ ให้กลับมาตึงกระชับขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

  ได้ผลลัพธ์ดีเยี่ยมจนคุณรู้สึกได้ในครั้งแรกที่ทำ

 •  

   เทอมาจ มินิ เป็นเทคโนโลยีการส่งพลังงานคลื่นวิทยุที่ผ่านลงสู่ใต้ผิวหนัง ในปริมาณพอเหมาะจะช่วยให้
  คอลลาเจนกระชับตึงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติมีความรู้สึกร้อนเพียงเล็กน้อย เหมาะสำหรับคนที่กลัวเจ็บ และต้อง
  การผลในการยกกระชับแบบเทอร์มาจเต็มรูปแบบ
  Thermage Mini ช่วยให้คุณได้ผลลัพลัพธ์แบบที่คุณต้องการ โดยการทำ 3-5 ครั้ง ห่างกัน 1-2 เดือน เพียงเท่านี้ใบหน้าของคุณก็จะตึงกระชับ กลับสู่วัยสาวได้อย่างง่ายดาย แบบไม่เจ็บมาก ไม่ต้องพักพื้น และไม่ต้องผ่าตัดสวยแบบเป็นธรรมชาติ ด้วยเทอร์มาจ มินิ

  Mini Thermage : โปรแกรมแก้ไขปัญหาความหย่อนคล้อย ไม่กระชับของผิวพรรณ ให้กลับมาตึงกระชับขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ 

  ได้ผลลัพธ์ดีเยี่ยมจนคุณรู้สึกได้ในครั้งแรกที่ทำ

  เทอมาจ มินิ เป็นเทคโนโลยีการส่งพลังงานคลื่นวิทยุที่ผ่านลงสู่ใต้ผิวหนัง ในปริมาณพอเหมาะจะช่วยให้คอลลาเจนกระชับตึงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติมีความรู้สึกร้อน

  เพียงเล็กน้อย เหมาะสำหรับคนที่กลัวเจ็บ และต้องการผลในการยกกระชับแบบเทอร์มาจเต็มรูปแบบ Thermage Mini ช่วยให้คุณได้ผลลัพลัพธ์แบบที่คุณต้องการ

  โดยการทำ 3-5 ครั้ง ห่างกัน 1-2 เดือน เพียงเท่านี้ใบหน้าของคุณก็จะตึงกระชับ กลับสู่วัยสาวได้อย่างง่ายดาย แบบไม่เจ็บมาก ไม่ต้องพักพื้น และไม่ต้องผ่าตัด

  สวยแบบเป็นธรรมชาติ ด้วยเทอร์มาจ มินิ

  ** ผลการรักษาและระยะเวลาในการพักฟื้นอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้เข้ารับบริการแต่ละราย ** 

 • ต้องการซื้อ : ชิ้น
 

Call Center : 088-004-0005  Email : info.starclinic@gmail.com